Orientační vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

 

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40 - 60 60 -70 20 - 40 40 - 50

 

Na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm se nachází celkem tři srážkoměrné stanice s automatickým přenosem aktuálních dat. Dva srážkoměry jsou ve správě Povodí Odry, státní podnik a jsou to Tichá - ležící ve stejnojmenné obci v těsné blízkosti hlásného profilu Tichá, Tichávka (kat.C), a táké Velký Javorník - ležící u turistické chatu na vrcholu stejnojmenné hory (v k.ú. Trojanovice). Třetí srážkoměr v území SO ORP je ve správě ČHMÚ a leží ve městě Frenštát pod Radhoštěm. »

Více informací v digitální verzi povodňového plánu v sekci SRÁŽKOMĚRY.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php).


Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.