Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a směr objízdných tras na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm. »
Místa dopravních omezení na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm:


Silnice II. třídy:

  • II/483 v obci Bordovice

Silnice III. třídy a další komunikace:

  • III/4865 v obci Lichnov
  • III/4864 v obci Tichá
  • III/48310 v obci Tichá
  • III/4848 v obci Tichá
  • III/4866 v obci Trojanovice - Solárka

 Dopravní omezení a náhradní objízdné trasy na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Neprůjezdný úsek Náhradní trasa Použité značení Zajišťuje
st. silnice II/483 v Bordovicích – u hřiště bez možnosti objížďky – nasadit auta s brodivostí min. 80 cm dle Vyhl. č. 30/2001 SS MSK ÚP N. Jičín
st. silnice III/4865 v Lichnově – v celé obci lokálně nezaplavené MK dle aktuální situace dle Vyhl. č. 30/2001 SS MSK ÚP N. Jičín
st. silnice III/4864 a III/48310 téměř v celém intravilánu obce Tichá Frenštát p/R – Kunčice a MK dle Vyhl. č. 30/2001 SS MSK ÚP N. Jičín
st. silnice III/4848 v centru obce Tichá Frenštát p/R – Kunčice – Frýdlant – F-M dle Vyhl. č. 30/2001 SS MSK ÚP N. Jičín
st. silnice III/4866 - Solárka (pod vodním dílem p.č. 1661/3, u č.p. 139) přes Frenštát p/R nebo po okolních MK dle Vyhl. č. 30/2001 SS MSK ÚP N. Jičín

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.