Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Převážná část území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm se nachází v povodí horního toku řeky Lubiny. Výjimku tvoří katastrální území obce Veřovice, které leží v pramenné oblasti řeky Jičínky.

Oblast SO ORP Frenštát pod Radhoštěm spadá do povodí Odry. Nejvýznamnějšími vodními toky na území SO ORP je Lubina (Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Lichnov), Jičínka (Veřovice), Lomná (Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm), Tichávka (Tichá) a Lichnovský potok (Lichnov). 

Významné vodní toky a jejich povodí na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

Nejvýznamnějším vodním tokem v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm je řeka Lubina. Pramení v k.ú. Trojanovice na SZ úbočí Radhoště ve výšce 740 m n. m. Celková délka toku je 37,1 km a plocha povodí 193,74 km2. Lubina ústí zprava do středního úseku Odry (nad Ostravou). Územím SO ORP protéká z jihu na sever a po celé délce má bystřinný charakter toku, obdobně jako její levostranné i pravostranné přítoky. Území SO ORP opouští Lubina v ř. km cca 24,0 na hranici k.ú. Tichá s max. průtokem Q100 = 229,0 m3/s.

Významnějšími levostrannými přítoky řeky Lubiny jsou: Lichnovský potok a Rokytná. Z pravostranných přítoků to jsou toky Tichávka s přítoky LomnáBystrý potok a příp. Lánský potok a Radhoštnice. S výjimkou toků Lomná a Bystrý potok (úprava koryta na průtok Q50 – Q100) se jedná o toky pouze s částečnou úpravou koryta a převážně s přírodním charakterem toku.

Povodí Jičínky se nachází na západním okraji SO ORP Frenštát pod Radhoštěm. Pramení ve Veřovických vrších na severovýchodním svahu Kamenárky, v nadmořské výšce 630 m. Na horním a středním toku teče severozápadním směrem. Na dolním toku směřuje její tok převážně na sever. Délka toku je 25,8 km a plocha povodí činí 113,9 km2. Jičínka ústí zprava do Odry, severně od Kunína v nadmořské výšce 243 m.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Vodní tokMísto profiluř. kmPovodí
[km2]
N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Lubina HP Frenštát pod Radhoštěm C1 29,5 23,2 10 15 25 34 43 57 70
Lubina HP Trojanovice (Lubina) 33,3 7,3  4 8 12 16 19 23 27
Tichávka HP Tichá 4,5 20,6 9,81 17,6 27,4 34,6 41,6 50,6 57,4
Lichnovský p. HP Lichnov (Lichnovský potok) 2,0 10,0 6,3 9,5 15 20 24 34 42
Lichnovský p. HP Bordovice (Lichnovský p.) 4,0 3,5 2 3,5 6 8 10 13,5 16
Lomná HP Frenštát pod Radhoštěm C2 1,1 24,7 11 18 30 38 51 66 82
Lomná HP Trojanovice (Lomná) 2,1 7,3 7 13 20 25 30 36 40
Bystrý p. HP Trojanovice (Bystrý potok) 4,2 8,0 7 12 19 24 29 36 41
Rokytná HP Trojanovice (Rokytná) 1,0 4,3 4 7,5 11,5 14,5 17 21 24
Jičínka Veřovice (u kostela) 21,7 14,0 3 5 9 16 24 35 45

 

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Přehled vodních děl na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm se nachází celkem 5 vodních nádrží, 2 koupaliště a několik malých nádrží. Na území jednotlivých obcí najdeme rybníky a další vodní díla.