Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu Bordovice, Lichnovský potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Frenštát pod Radhoštěm C1, Lubina (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Frenštát pod Radhoštěm C2, Lomná (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Lichnov, Lichnovský potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Tichá, Trnávka (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Trojanovice, Bystrý potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Trojanovice, Lomná (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Trojanovice, Lubina (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Trojanovice, Rokytná (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Veřovice 1, Jičínka (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Veřovice 2, Jičínka (kat. C)