Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bordovice (Lichnovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Frenštát pod Radhoštěm C1

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Frenštát pod Radhoštěm C2

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Lichnov (Lichnovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Tichá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Trojanovice (Bystrý potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Trojanovice (Lomná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Trojanovice (Lubina)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Trojanovice (Rokytná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Veřovice 1 (Jičínka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Veřovice 2 (Jičínka)