Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Frenštát pod Radhoštěm srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. Na území ORP Frenštát pod Radhoštěm je ohrožováno povodní zhruba 514 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v obcích SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení
Bordovice 4 2 6 -
Frenštát pod Radhoštěm 2 - 4 92
Lichnov 3 9 11 -
Tichá 2 12 95 -
Trojanovice - - - 213
Veřovice - - - 59
Celkem v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
11 23 116 364

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

Na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm se nachází několik ohrožených objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožením (např. vlivem úniku nebezpečných látek). »

  • ČOV Lichnov (severní část obce, pravý břeh Lichnovského p.) - nebezpečný odpad (cca při Q100)
  • ČOV Tichá (V od středu obce, levý břeh Tichávky) - nebezpečný odpad (cca při Q100)
  • ČOV Frenštát pod Radhoštěm (pod soutokem Lubiny s Lomnou, na pravém břehu Lubiny) - nebezpečný odpad (cca při Q100)
  • Kovovýrova HOPP Tichá (č.p. 248, Tichá) - možný unik nebezpečných látek (maziv)

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.