Analýza časových možností

Pro žádný z vodních toků na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm nejsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Ty bývají v některých případech stanovovány na základě předchozích zkušeností.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí (Povodí Odry, státní podnik).