Ostrava_lg

 

POVODŇOVÝ PLÁN ORP OSTRAVA


 Zpracovatel:

ENVIPARTNER, s. r. o.

 

Schvalovací doložky:

Stanovisko správce toků:

Povodí Odry, státní podnik

Č. j.: POD/14805/2020/922/45.19 ; ze dne 30. 09. 2020

Lesy České republiky, s. p. 

Č. j.: LCR951/004563/2020 ; ze dne 22. 09. 2020

 

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Č. j.: MSK 133112/2020 ; ze dne 26. 10. 2020


Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 23. 9. 2021
organizační část 23. 9. 2021
grafická část 23. 9. 2021
přílohy 23. 9. 2021

 

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 9. 2021
offline verze 23. 9. 2021
digitalizovaná verze 23. 9. 2021
databáze POVIS 23. 9. 2021

 

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.