Ostrava_lg

 

POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA


 Zpracovatel:

ENVIPARTNER, s. r. o.

 

Schvalovací doložky:

Stanovisko správce toků:

Povodí Odry, státní podnik

Č. j.: 14400/922/45.19/2015 ; ze dne 22. 10. 2015

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Č. j.: MSK 135091/2015 ; ze dne 18. 11. 2015


Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 30. 8. 2019
organizační část 30. 8. 2019
grafická část 30. 8. 2019
přílohy 30. 8. 2019

 

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 8. 2019
offline verze 30. 8. 2019
digitalizovaná verze 30. 8. 2019
databáze POVIS 30. 8. 2019

 

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.