POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ODRY 

Zpracovatel:

ENVIPARTNER, s. r. o.

 

Schvalovací doložky:

Stanovisko správce toků:

Povodí Odry, státní podnik

Č. j.: 03911/922/45.16/2015 ; ze dne 20. 3. 2015

Lesy České republiky, s. p.

Č. j.: LCR018395/2015 ; ze dne 27. 4. 2015

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Č. j.: - ; ze dne 31. 3. 2015

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství

Č. j.: MSK 77694/2015 ; ze dne 1. 7. 2015


Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 30. 3. 2015
organizační část 30. 3. 2015
grafická část 30. 3. 2015 
přílohy 30. 3. 2015 

 

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 3. 2015
offline verze 30. 3. 2015
digitalizovaná verze 30. 3. 2015 
databáze POVIS 30. 3. 2015 

 

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.