POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KOPŘIVNICE 

Zpracovatel:

ENVIPARTNER, s. r. o.

 

Schvalovací doložky:

Stanovisko správce toků:

Povodí Odry, státní podnik

Č. j.: 01813/922/45.12/2015 ; ze dne 11. 2. 2015

Lesy České republiky, s. p.

Č. j.: LCR951/000700/2015 ; ze dne 16. 2. 2015

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství

Č. j.: MSK 42718/2015 ; ze dne 14. 4. 2015


Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 23. 1. 2015
organizační část 23. 1. 2015
grafická část 23. 1. 2015
přílohy 23. 1. 2015

 

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 1. 2015
offline verze 23. 1. 2015
digitalizovaná verze 23. 1. 2015
databáze POVIS 23. 1. 2015

 

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.