POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HLUČÍN


 

Zpracovatel:

ENVIPARTNER, s. r. o.

 

Schvalovací doložky:

Stanovisko správce toků:

Povodí Odry, státní podnik

Č. j.: 17252/922/45.03/2014 ; ze dne 16. 12. 2014

Lesy České republiky, s. p.

Č. j.: LCR951/000374/2015 ; ze dne 23. 1. 2015

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství

Č. j.: MSK 18893/2015 ; ze dne 30.03.2015


Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 27. 10. 2014
organizační část 27. 10. 2014
grafická část 27. 10. 2014
přílohy 27. 10. 2014

 

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 10. 2014
offline verze 27. 10. 2014
digitalizovaná verze 27. 10. 2014
databáze POVIS 27. 10. 2014

 

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.