POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU

ORP FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 

Zpracovatel:

ENVIPARTNER, s. r. o.

 

Schvalovací doložky:

Stanovisko správce toků:

Povodí Odry, státní podnik

Č. j.: 04143/922/45.05/2015 ; ze dne 26. 3. 2015

Lesy České republiky, s. p.

Č. j.: LCR951/001344/2015 ; ze dne 15. 4. 2015

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství

Č. j.: MSK 58947/2015 ŽPZ/11404/2015/Třa; ze dne 22.05.2015


Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 16. 3. 2015
organizační část 16. 3. 2015
grafická část 16. 3. 2015
přílohy 16. 3. 2015

 

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 3. 2015
offline verze 16. 3. 2015
digitalizovaná verze 16. 3. 2015
databáze POVIS 16. 3. 2015

 

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.