POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU

ORP FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 

Zpracovatel:

ENVIPARTNER, s. r. o.

 

Schvalovací doložky:

Stanovisko správce toků:

Povodí Odry, státní podnik

Č. j.: POD/12515/2021/922/45.05; ze dne 8. 7. 2021

Lesy České republiky, s. p.

Č. j.: LCR941/093372/2021; ze dne 5. 8. 2021

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství

Č. j.: MSK 58947/2015 ŽPZ/11404/2015/Třa; ze dne 22.05.2015


Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 11. 6. 2021
organizační část 11. 6. 2021
grafická část 11. 6. 2021
přílohy 11. 6. 2021

 

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 6. 2021
offline verze 11. 6. 2021
digitalizovaná verze 11. 6. 2021
databáze POVIS 11. 6. 2021

 

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.