POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BRUNTÁL


Zpracovatel:

ENVIPARTNER, s. r. o.

 

Schvalovací doložky:

Stanovisko správce toků:

Povodí Odry, státní podnik

Č. j.: 17252/922/45.03/2014 ; ze dne 16. 12. 2014

Lesy České republiky, s. p.

Č. j.: LCR951/005752/2014 ; ze dne 15. 12. 2014

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství

Č. j.: MSK 18894/2015 ; ze dne 27.03.2015


Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 18. 03. 2020
organizační část 18. 03. 2020
grafická část 18. 03. 2020
přílohy 18. 03. 2020

 

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 03. 2020
offline verze 18. 03. 2020
digitalizovaná verze 18. 03. 2020
databáze POVIS 18. 03. 2020

 

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.