POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KOPŘIVNICE

  

Zpracovatel:

ENVIPARTNER, s. r. o.

 

Schvalovací doložky:

Stanovisko správce toků:

Povodí Odry, státní podnik

 Č. j.: POD/07994/2018/922/45.12; ze dne 6. 6. 2018

Lesy České republiky, s. p.

Č. j.: LCR951/002397/2018; ze dne 25. 5. 2018

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství

Č. j.:  37502/2018/JS; ze dne 24. 7. 2018


Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 20. 5. 2018
organizační část 20. 5. 2018
grafická část 20. 5. 2018
přílohy 20. 5. 2018

 

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 5. 2018
offline verze 20. 5. 2018
digitalizovaná verze 20. 5. 2018
databáze POVIS 20. 5. 2018

 

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.