Správci vodních toků

Přehled vodních toků, jejich správců a kilometráž toků na území SO ORP Bruntál a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov
Tel.: 554 616 220
Ing. Jaroslav Hlaváček, Tel.: 554 616 293, Email: krnov.vhp@pod.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje také některé další vodní toky na území SO ORP Bruntál, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-031, 2-02-01-029, 2-02-01-023, 2-02-01-021, 2-02-01-019, 2-02-01-017, 2-02-01-016, 2-02-01-013, 2-02-01-012, 2-02-01-011
ID toku: 10100014
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Karlovice, Nové Heřminovy, Široká Niva, Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Moravice
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-057, 2-02-02-055, 2-02-02-053, 2-02-02-051, 2-02-02-035, 2-02-02-033, 2-02-02-027, 2-02-02-025, 2-02-02-009, 2-02-02-007
ID toku: 10100015
Správcovství na ř. km: 0 - 91,245
V ORP protéká obcemi: Bílčice, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Mezina, Nová Pláň, Razová, Roudno, Václavov u Bruntálu, Valšov

 

Vodní tok Hvozdnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-078, 2-02-02-080
ID toku: 10100125
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Leskovec nad Moravicí, Razová, Staré Heřminovy

 

Vodní tok Černý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-048, 2-02-02-046, 2-02-02-044, 2-02-02-042, 2-02-02-041, 2-02-02-036
ID toku: 10100220
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bruntál, Mezina, Rudná pod Pradědem, Staré Město, Světlá Hora

  

Vodní tok Heraltický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-077
ID toku: 10216131
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Horní Životice, Svobodné Heřmanice

 

Vodní tok Kočovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-033, 2-02-02-032, 2-02-02-031, 2-02-02-030, 2-02-02-028
ID toku: 10100522
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Lomnice, Moravskoslezský Kočov, Rudná pod Pradědem, Václavov u Bruntálu, Valšov

 

Vodní tok Lobník
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-060 2-02-02-062 2-02-02-063 2-02-02-064 2-02-02-059
ID toku: 10100436
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bílčice, Dvorce

 

Vodní tok Hořina
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-074
ID toku: 10100654
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Horní Životice

 

Vodní tok Střední Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-010, 2-02-01-008, 2-02-01-006, 2-02-01-007, 2-02-01-009, 2-02-01-004
ID toku: 10100658
Správcovství na ř. km: 0 - 0,9
V ORP protéká obcemi: Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Heřmanický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-081, 2-02-02-083, 2-02-02-080
ID toku: 10214938
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Horní Benešov, Horní Životice, Svobodné Heřmanice

 

Vodní tok Lomnický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-026, 2-02-02-027
ID toku: 10100952
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Lomnice, Valšov

 

Vodní tok Čižina
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-069, 2-02-01-068, 2-02-01-067
ID toku: 10100258
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Horní Benešov, Razová

 

Vodní tok Bílá Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-009, 2-02-01-010
ID toku: 10100537
Správcovství na ř. km: 0 - 7,8
V ORP protéká obcemi: Andělská Hora, Karlova Studánka, Ludvíkov, Světlá Hora, Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Libavský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-006
ID toku: 10100493
Správcovství na ř. km: 4,0 - 15,587
V ORP protéká obcemi: Dvorce

 

Vodní tok Černá Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-003
ID toku: 10100365
Správcovství na ř. km: 0 - 6,7
V ORP protéká obcemi: Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Bukový potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-045, 2-02-02-046
ID toku: 10216211
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bruntál, Staré Město

 

Vodní tok Křišťanovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-061, 2-02-02-060
ID toku: 10208791
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Dvorce, Křišťanovice

 

Vodní tok Razovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-054
ID toku: 10102078
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Razová
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 
Tel.: 585 711 229
Josef Holásek, Email: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje také některé další vodní toky na území SO ORP Bruntál, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bystřice (do Moravy)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-092
ID toku: 10100053
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Dětřichov nad Bystřicí, Lomnice
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
ST oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Číslo rajonu: 103
Ing. Lucie Šponerová,Tel.: 596 951 231, 724 525 008, Email: lucie.sponerova@lesycr.cz

Číslo rajonu: 104
Mgr. Jiří Mlčoušek,Tel.: 956 951 241, 724 523 968, Email: jiri.mlcousek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje také některé další vodní toky na území SO ORP Bruntál, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Střední Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-010, 2-02-01-008, 2-02-01-006, 2-02-01-007, 2-02-01-009, 2-02-01-004
ID toku: 10100658
Správcovství na ř. km: 0,9 - 12,885
V ORP protéká obcemi: Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Lesná
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-056, 2-02-02-057
ID toku: 10212363
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bílčice, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Roudno

 

Vodní tok Stará voda
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-086
ID toku: 10216093
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Horní Benešov, Staré Heřminovy

 

Vodní tok Stará Voda
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-037, 2-02-02-039, 2-02-02-040, 2-02-02-041
ID toku: 10212316
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Světlá Hora

 

Vodní tok Bělokamenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-006
ID toku: 10209922
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Světlá Hora

 

Vodní tok Bílá Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-009, 2-02-01-010
ID toku: 10100537
Správcovství na ř. km: 7,8 - 14,377
V ORP protéká obcemi: Andělská Hora, Karlova Studánka, Ludvíkov, Světlá Hora, Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Ryžovník
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-034, 2-02-02-033, 2-02-02-035
ID toku: 10213906
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bruntál, Nová Pláň, Roudno

 

Vodní tok Černá Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-003
ID toku: 10100365
Správcovství na ř. km: 6,7 - 18,6630
V ORP protéká obcemi: Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Uhlířský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-012, 2-02-01-013
ID toku: 10210091
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Andělská Hora, Karlovice, Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Bílý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-007, 2-02-01-008
ID toku: 10214884
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Jelení potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-022, 2-02-01-023
ID toku: 10216242
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Nové Heřminovy, Široká Niva

 

Vodní tok Skalní potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-005, 2-02-01-004
ID toku: 10208656
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem

 

Vodní tok Kobylí potok (Kobylka)
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-014, 2-02-01-016
ID toku: 10217348
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Karlovice

 

Vodní tok Oborenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-028, 2-02-01-023, 2-02-01-026, 2-02-01-027, 2-02-01-025, 2-02-01-024
ID toku: 10209911
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bruntál, Nové Heřminovy, Oborná

 

Vodní tok Kobylí potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-047, 2-02-02-046, 2-02-02-048
ID toku: 10212770
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bruntál, Staré Město
  •  Vodní toky ve správě MO ČR a VJLS ČR 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Popel
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-006
ID toku: 10210184
Správce Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bruntál, Nové Heřminovy, Oborná, Staré Město, Široká Niva