Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Tel.: 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Vedoucí odboru: Mgr. Vladimír Procházka
Tel.: 554 706 313, 604 816 623
E-mail: vladimir.prochazka@mubruntal.cz

Vedoucí oddělení: Ing. Hana Kutáčková
Tel.: 554 706 342, 721 632 449
E-mail: hana.kutackova@mubruntal.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222

E-mail: posta@msk.cz

Vedoucí odboru: Ing.Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Vedoucí oddělení: Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra