Hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Bruntál a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik, Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území SO ORP Bruntál se v obci Valšov nachází jeden hlásný profil Povodí Odry kategorie A, který je umístěn na jezu nad vodní nádrží Slezská Harta na řece Moravici, staničení 74,9 km. Profil je platný v úseku Velké Štáhle - soutok s Černým potokem (VD Slezská Harta). Na území SO ORP Bruntál se ještě nachází 3 hlásné profily kat. B a 20 hlásných profilů kat. C.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Valšov, Moravice (kat. A) »

Profil Valšov (Moravice)
Platnost SPA profilu Velké Štáhle - soutok s Černým potokem
Plocha povodí [km2] 244,51
Průměrný roční průtok [m3/s] 3,41
Průměrný roční stav [cm] 91
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
30,6 65,9 84,4 134 158

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Valšov (Moravice)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 140 25
Pohotovost 160 40,6
Ohrožení 180 60,3
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Karlovice, Opava (kat. B) »

Profil Karlovice (Opava)
Platnost SPA profilu soutok s Černou Opavou - Nové Heřminovy
Plocha povodí [km2] 150,83
Průměrný roční průtok [m3/s] 2,6
Průměrný roční stav [cm] 76
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
14,8 44,5 63,6 125 160

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Karlovice, Opava

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 130 22,3
Pohotovost 160 40,3
Ohrožení 190 64,2
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Mezina, Černý potok (kat. B) »

Profil Mezina (Černý potok)
Platnost SPA profilu Bruntál - Ústí do Moravice
Plocha povodí [km2] 92,14
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,842
Průměrný roční stav [cm] 103
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
12,9 30 39,3 65,2 78,2

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Mezina, Černý potok

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 150 10,6
Pohotovost 170 16,2
Ohrožení 200 27,1
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Mnichov, Černá Opava (kat. B) »

Profil Mnichov (Černá Opava)
Platnost SPA profilu Mnichov - Vrbno pod Pradědem
Plocha povodí [km2] 50,51
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,858
Průměrný roční stav [cm] 69
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,83 17 25 50,8 65,6

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Mnichov (Černá Opava)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 120 12,5
Pohotovost 130 16,3
Ohrožení 150 25,3
Extrémní ohrožení! 194 50,8
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Horní Benešov, Čížina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 100
Ohrožení 130
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Karlova Studánka, Bílá Opava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 110
Ohrožení 150
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Karlovice, Kobylí potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 110
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Lomnice, Lomnický potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 110
Ohrožení 130
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Ludvíkov, Bílá Opava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 205
Pohotovost 235
Ohrožení 255
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Nová Véska, Černý potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 140
Pohotovost 170
Ohrožení 200
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Razová 1, Razovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 45
Pohotovost 75
Ohrožení 95
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Skrbovice, Opava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 70
Ohrožení 100
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Václavov u Bruntálu, Kočovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 65
Ohrožení 90
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Valšov, Kočovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 90
Ohrožení 120
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C,  VD Slezská Harta, Moravice »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 169
Pohotovost 196
Ohrožení 219
Extrémní ohrožení! 305
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Vrbno pod Pradědem, Střední Opava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 150
Pohotovost 170
Ohrožení 200
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na území SO ORP Bruntál se nachází několik hlásných profilů kategorie C bez automatického přenosu dat. U těchto profilů je třeba, aby při zvýšených vodních stavech byly kontrolovány hlídkovou službou dané obce.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Bruntál, Bukový potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost -150
Pohotovost -130
Ohrožení -110
Nula vodočtu je umístěna na obrubě mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Bruntál, Černý potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 125
Pohotovost 152
Ohrožení 170
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Bruntál, Kobylí potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost -110
Pohotovost -110
Ohrožení -80
Nula vodočtu je umístěná na vnitřní hraně betonového stropu.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Bruntál, Vodárenský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost -80
Pohotovost -70
Ohrožení -60
Nula vodočtu je umístěná na povrchu obetonávky zatrubnění.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Razová 2, Razovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 65
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Staré město, Černý potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 67
Ohrožení 78
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Široká Niva, Kamenný potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Široká Niva, Kamenný potok-vpusť »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu SO ORP Bruntál. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily