Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území SO ORP Bruntál se v obci Valšov nachází jeden hlásný profil Povodí Odry kategorie A, který je umístěn na jezu nad vodní nádrží Slezská Harta na řece Moravici, staničení 74,9 km. Profil je platný v úseku Velké Štáhle - soutok s Černým potokem (VD Slezská Harta).

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Valšov, Moravice (kat. A) »

Profil Valšov (Moravice)
Platnost SPA profilu Velké Štáhle - soutok s Černým potokem
Plocha povodí [km2] 244,51
Průměrný roční průtok [m3/s] 3,45
Průměrný roční stav [cm] 81
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
30,6 65,9 84,4 134 158

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Valšov (Moravice)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 140 32,1
Pohotovost 160 49,4
Ohrožení 180 67,9
Extrémní ohrožení! 244 134
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

V místní části města Vrbno pod Pradědem - Mnichov, se na Černé Opavě, staničení 115 km, nachází hlásný profil ČHMÚ kategorie B. Profil je umístěn na pravém břehu, 550 m pod ústím Suchého potoka. Tento profil je platný od Mnichova po Vrbno pod pradědem.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Mnichov, Černá Opava (kat. B) »

Profil Mnichov (Černá Opava)
Platnost SPA profilu Mnichov - Vrbno pod Pradědem
Plocha povodí [km2] 50,51
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,858
Průměrný roční stav [cm] 69
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,83 17 25 50,8 65,6

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Mnichov (Černá Opava)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 120 12,5
Pohotovost 130 16,3
Ohrožení 150 25,3
Extrémní ohrožení! 194 50,8
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

V obci Karlovice na řece Opavě, staničení 105,13 km, se nachází hlásný profil ČHMÚ kategorie B. Profil je umístěn na pravém břehu u jezu, nedaleko železniční stanice.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Karlovice, Opava (kat. B) »

Profil Karlovice (Opava)
Platnost SPA profilu nestanoveno
Plocha povodí [km2] 150,83
Průměrný roční průtok [m3/s] 2,6
Průměrný roční stav [cm] 76
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
14,8 44,5 63,6 125 160

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Karlovice, Opava

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 130 22,3
Pohotovost 160 40,3
Ohrožení 190 64,2
Extrémní ohrožení! 241  -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

V obci Mezina se na Černém potoce, staničení 4,4 km, nachází hlásný profil Povodí Odry kategorie B. Profil je umístěn na pravém pod silničním mostem silnice Bruntál - Razová. Profil je platný v úseku Bruntál - ústí do Moravice.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Mezina, Černý potok (kat. B) »

Profil Mezina (Černý potok)
Platnost SPA profilu Bruntál - Ústí do Moravice
Plocha povodí [km2] 91,95
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,878
Průměrný roční stav [cm] 103
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
12,9 30 39,3 65,2 78,2

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Mezina, Černý potok

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 150 9,02
Pohotovost 170 15
Ohrožení 200 26,7
Extrémní ohrožení! 265  65,2
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Další hlásný profil povodí Odry se nachází na výpusti pod vodní nádrží Slezská Harta.

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C, Slezská Harta, Moravice »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 156
Pohotovost 181
Ohrožení 201
Extrémní ohrožení! 287
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na území SO ORP se dále nachází několik hlásných profilů kategorie C s automatickým přenosem dat. Tyto hladinoměry slouží jako pomocné pro vyhlašování SPA v dané obci.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Horní Benešov, Čížina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 100
Ohrožení 130
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Karlova Studánka, Bílá Opava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 110
Ohrožení 150
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Karlovice, Kobylí potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 85
Ohrožení 110
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Václavov u Bruntálu, Kočovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 60
Ohrožení 90
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Dále se na území SO ORP Bruntál nachází několik hlásných profilů kategorie C bez automatického přenosu dat. U těchto profilů je třeba, aby při zvýšených vodních stavech byly kontrolovány hlídkovou službou dané obce.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Bruntál, Černý potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 125
Pohotovost 152
Ohrožení 170
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Razová 1, Razovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 45
Pohotovost 75
Ohrožení 95
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Razová 2, Razovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 65
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Staré město, Černý potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 67
Ohrožení 78
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Široká Niva, Kamenný potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Široká Niva, Kamenný potok-vpusť »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Široká Niva, Opava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 130
Pohotovost 160
Ohrožení 190
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Valšov, Kočovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 90
Ohrožení 120
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu SO ORP Bruntál. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily