Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu Valšov, Moravice (kat. A)

 

Evidenční list hlásného profilu Mnichov, Černá Opava (kat. B)

Evidenční list hlásného profilu Karlovice, Opava (kat. B)

Evidenční list hlásného profilu Mezina, Černý potok (kat. B)

 

Evidenční list hlásného profilu Horní Benešov, Čížina (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Karlova Studánka, Bílá Opava (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Karlovice, Kobylí potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Václavov u Bruntálu, Kočovský potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu VD Slezská Harta, Moravice (kat. C)

 

Evidenční list hlásného profilu Bruntál, Černý potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Razová 1, Razovský potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Razová 2, Razovský potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Staré Město, Černý potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Široká Niva, Kamenný potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Široká Niva, Kamenný potok-vpusť (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Široká Niva, Opava (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Valšov, Kočovský potok (kat. C)