Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Bruntál srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.
Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. Na území ORP Bruntál je ohrožováno povodní zhruba 648 budov, ve který žije přibližně 1831 lidí. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v obcích SO ORP Bruntál

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení obyvatel
Andělská hora - - - - -
Bílčice - - - 5 15
Bruntál - 3 44 - 188
Dětřichov nad Bystřicí - - -    
Dlouhá Stráň - - - - -
Dvorce - - - 23 69
Horní Benešov 1 3 2 6 32
Horní Životice - - - - -
Karlova Studánka - - - - -
Karlovice 1 - 130 34 400
Kříšťanovice - - - - -
Leskovec nad Moravicí - - - 22  5
Lomnice - - - -  -
Ludvíkov - 1 9 29 65
Mezina - 1 - -  4
Milotice nad Opavou - - - - -
Moravskoslezský Kočov - - - - -
Nová Pláň - - - -  -
Nové Heřminovy 1 4 52 41 294
Oborná - - - 9  40
Razová 2 3 13 10 84
Roudno - - - - -
Rudná pod Pradědem - - - - -
Staré Heřminovy - - - - -
Staré Město - 9 24 14 161
Světlá Hora - 1 - - 4
Svobodné Heřmanice - - - - -
Široká Niva 2 3 48 28  243
Václavov u Bruntálu - 1 4 4 33
Valšov 1 1 3 10 56
Vrbno pod Pradědem - 2 44 -  138

 

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

Na území SO ORP Bruntál se nachází několik ohrožených objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožením (např. vlivem úniku nebezpečných látek). »

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Ohrožené a ohrožující objekty